[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] Top Management | Fuijifilm South Africa
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
Global
Contents Search

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Top Management

Board of Directors

Chairman and Chief Executive Officer, Representative Director Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer, Representative Director Shigehiro Nakajima
Directors
 • Takeshi Higuchi
 • Yuzo Toda
 • Nobuaki Inoue
 • Toru Takahashi
 • Kouichi Tamai
 • Toshiaki Suzuki
 • Keiji Mihayashi
 • Katsumi Makino
 • Yoshihisa Goto
 • Kazuhito Yamamura
 • Takatoshi Ishikawa
 • Kenji Sukeno

Executive Officers

Chairman and Chief Executive Officer Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer Shigehiro Nakajima
Senior Vice Presidents
 • Takeshi Higuchi
 • Yuzo Toda
 • Nobuaki Inoue
 • Toru Takahashi
 • Kouichi Tamai
Corporate Vice Presidents
 • Toshiaki Suzuki
 • Keiji Mihayashi
 • Katsumi Makino
 • Yoshihisa Goto
 • Kazuhito Yamamura
 • Takatoshi Ishikawa
 • Kenji Sukeno
 • Hideaki Horie
 • Toshiro Hayakawa
 • Kazuhiko Furuya
 • Koji Yokota
 • Hiroyuki Sakai
 • Sumito Yamada
 • Masahiro Asami
 • Joh Kumura
 • Ryutaro Hosoda
 • Shigekazu Matsuki
 • Morihiro Atsumi
 • Hiroshi Tanaka
 • Shorei Mori
 • Takenori Tomita
 • Kazuya Mishima
 • Norio Shibata
Fellows
 • Kozo Sato
 • Kimiaki Miyamoto
 • Yoshio Inagaki
 • Toshiaki Aoai
 • Yasuhiro Yoshioka

Audit & Supervisory Board Members

 • Toshimitsu Kawamura
 • Kouichi Suematsu